Пращат български учители за училищата в чужбина

Държавата поема командироването на преподавателите по български език в българските неделни училища. Това обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. От Министерството на образованието и науката са публикували проект на постановление за назначаване на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища и вторият акт за българските неделни училища. В него се създава възможност да се командироват учители.

Такива учители се командироват в момента само в двете държавни български училища – Прага и Братислава. Това е допълнителна възможност да бъдат задържани определен брой неделни училища, тъй като често всяко неделно училище се крепи на един или двама преподаватели. При напускането им от съответния град, училището е принудено да затвори, стана ясно от думите на Вълчев.

Ще бъде уреден трудово-правният статут на учителите. Командироването ще става по два начина – при осигурено финансиране от страна на приемащата страна, другата възможност е преподавателите по български език да бъдат командировани като извънщатни служители на министерството. Към момента имаме 34 преподаватели в така наречените ректорати по български език в 16 държави в Европа и Азия. Целта на този акт е за разширяването на тази политика по българистика.

През тази година се навършват 10 години от началото на програмата, свързана с обучението по български език за българските неделни училища. Националната програма “Роден език и култура зад граница”, започнала преди десет години с 800 хиляди лева бюджет са финансирани 54 училища. “Това са училища, създадени от самоорганизиралите се български общности в чужбина”, коментира просветният министър. По думите му през последните две години имаме 22% увеличение на училищата, 25% увеличение на средствата – 32% – увеличение на учениците, които са включени.

В момента държавата подкрепя 333 училища по реда на националната програма, 208 са неделните училища. Програмата “Роден език и култура зад граница” се реализира на 6 континента, в 42 държави, включените деца са 28 хиляди. За целия период с обучение по български език са обхванати над 50 хиляди деца.

източник: news.bg