Една баба извика във влака “Велико благодарско, момче, велико благодарско” Ето защо…

 

Можете ли да си представите, че пътувам във влак…
И минава кондукторката, а една много възрастна женица е без билет, че нямала пари, но кондукторката е безмилостна и я кара да се дотътри до коридора и слезе на първата гара. И тоя пич на снимката, до него с готиното си гадже, стана, върна бабата на мястото й и плати най-спокойно билета й – 16 лв, специална тарифа за гратисчии. И понеже отидох при тях за нещо си, момичето каза: “О, никакъв проблем…Трябва да бъдем добри…” Бабата пет пъти повтори: “Велико благодарско, момче, велико благодарско”, момчето прегърна момичето си, а влакът затрака ритмично по релсите: “има надежда…има надежда…има надежда…”
Facebook Comments