Лихвите тръгват нагоре. Какво следва?

През последните няколко години живяхме в среда на сравнително ниски лихви, което се отрази добре на кредитополучателите, но намали доходността по банковите депозити. От време на време чуваме, че някоя централна банка по света е променила основната си лихва, но не обръщаме голямо внимание на тази новина, защото си мислим, че тя не засяга личните ни финанси. В тази статия ще ви дам 4 причини да следим с повишено внимание това, което се случва в САЩ, ЕС и на други места по света, за да се подготвим за повишаването на лихвите.

Какво представлява основният лихвен процент?

Да вземем за пример американската централна банка (която се нарича Федерален резерв или Фед). Тя определя лихвен процент, по който търговските банки отпускат кредити помежду си. Вдигането или понижаването му се отразява и на лихвите по кредитите и депозитите, които ползват клиентите на финансовите институции. След кризата от 2008 година, централните банки на САЩ, ЕС, Япония и други страни, предприеха курс за намаляване на основните си лихвени проценти, за да стимулират възстановяването на световната икономика. Въпреки противоречивите мнения, тази политика се отрази благоприятно и ние сме свидетели на нови и нови рекорди на фондовите борси по света.

През последните няколко години централните банкери са притеснени от този ръст и увеличаващата се инфлация, и постепенно започнаха да увеличават основните си лихвени проценти, което ще доведе до по-ниско потребление и ще ограничи инвестициите на хората. България е във валутен борд и БНБ не води активна парична и лихвена политика, но скоро ще последва примера на другите централни банки и ще повиши основният си лихвен процент, който в момента е 0.0%.

Ето 4 начина, по които по-високите лихви ще се отразят на личните ни финанси.

1. По-високи лихви по кредитите

В момента банките в България са свръхликвидни (т.е. имат много налични пари под формата на депозити) и увеличението на основният лихвен процент от Европейската централна банка ще се отрази с известно забавяне. Въпреки това, не е нужно да чакаме това да се случи, за да помислим за това как да минимизираме ефекта от по-високите лихви по нашите кредити. Това, което може да направим е да погасим предсрочно част от нашите заеми по сегашните по-ниски лихви.

Ако нямаме възможност да го направим, е добре да предвидим от къде ще дойдат допълнителните средства, с които да погасяваме по-високите месечни вноски по кредитите. Не е необходимо да има революционни промени в нашия бюджет, а просто да намалим част от разходните ни пера само с 10%. Най-безболезнено това ще стане от категории като „Развлечения“, „Вечери навън“, „Забавления“ и други.

2. По-висока инфлация

По-високите лихви в САЩ ще доведат до повишение на курса на американската валута, защото много инвеститори от целия свят ще започнат да влагат парите си в тази страна. По-скъпият долар ще доведе до повишаване цената на много продукти, които са деноминирани в тази валута като петрол, техника, електроника и други. Това в крайна сметка ще доведе до повишаването на цените на много стоки и услуги в България.

Също така, голяма част от компаниите у нас имат инвестиционни програми, които са финансирани с банкови заеми. Повишаването на лихвите и вноските по техните кредити, ще се отрази върху крайните цени на техните продукти. Това може да доведе по увеличение цената на водата, тока, парното, хранителни продукти, дрехи и много други. Всичко това ще доведе до по-висока инфлация.

Спад на фондовия и имотния пазар

По-високите лихви на централните банки ще доведат по покачване на доходността и по банковите депозити и облигациите. Това ще привлече хората, които търсят по-сигурни инвестиции и част от тях ще прехвърлят средствата си от фондовия пазар (вложени в акции, борсово търгувани фондове, ценни метали и други) в банкови спестовни продукти. България не е най-добрият пример за взаимовръзките в икономиката, но все пак, когато лихвите по депозитите в банките бяха над 8%, много малък процент от хората инвестираха в други активи. Едва, когато те паднаха почти до 0% част от средствата излязоха от финансовите институции.

Повишаването на лихвите по депозитите, както и тези по ипотечните кредити, ще доведе първоначално до застой, а след това и до понижаване на цените на недвижимите имоти. Все по-малко хора ще търсят да закупят жилище за собствени нужди и инвестиции (по-голямата част са го направили в началото или в средата на икономическия цикъл), а предлагането ще е по-високо. Разбира се, има и други фактори, които влияят на имотния пазар, но покачването на лихвите по ипотечните кредити е един от най-важните.

4. По-ниско потребление и по-висока безработица

По-високите лихви по кредитите ще доведат до увеличаване на месечните вноски по тях и ще ни остават по-малко средства за останалото. Това, съчетано с по-високите цени на част от стоките ще доведе до намаляване на понижаване на стандарта ни на живот. Освен прекия ефект върху нашите доходи и покупателната ни сила, намаленото потребление ще се отрази и на фирмите. Те ще продават по-малко, приходите и печалбите им ще намалеят, а това в някакъв момент ще доведе до намаляване на служителите им. Ако погледнем нещата от малко по-високо, тези събития ще доведат до увеличаване на безработицата в България, която в момента е на рекордно ниски нива.

Това бяха 4 причини, поради които да следим как се движат основните лихви на централните банки по света и у нас. Разбира се, никой не може да предвиди кога точно повишаването им ще се отрази върху икономиката, както и какъв ще е цялостния ефект върху нея и върху нашите лични финанси, но малко повече информация за този процес и влиянето му върху парите ни, не е излишно.